** "MZ-GORNJA DUBICA"**
DOBRO DOSLI NA WEB STRANICU MZ-GORNJA DUBICA/WILLKOMMEN AUF DER WEBSITE MZ-GORNJA DUBICA / WELCOME TO THE WEBSITE MZ-GORNJA DUBICA / BENEVUTI NEL SITO WEB MZ-GORNJA DUBICA

Geografski Položaj

Župa Gornja Dubica pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji i nalazi se u doborskom dekanatu s još četrnaest župa u tom dijelu bosanske Posavine. Sjedište župe nalazi se u selu Gornja Dubica, oko 10 km sjeveroistočno od grada Odžaka. Krajolik omeđuju i oblikuju dvije rijeke - Bosna i Sava. Bosna dotječe s juga i ulijeva se u Savu koja struji sa sjevera. Planina Vučijak uokviruje ovo područje sa zapada. Krajolik je većinom ravničarski, a manjim dijelom močvaran i brežuljkast. Kroz župu prolazi regionalna cesta od Odžaka prema Bosanskom Šamcu. 
Župna zajednica se sastoji od šest naselja: Gornja i Donja Dubica, Osječak, Papučija, Vojskova i Zorice. Prije zadnjega rata imala je 5.460 vjernika, koji su živjeli u 1.250 obiteljskih kuća. Jedna polovica izbjeglih vjernika se vratila do godine 2000. Danas ih ima 1.500 jer je godine 2001. od tadašnje župe odijeljeno Novo Selo i utemeljena nova župa. Pored župne crkve imaju još tri područne ili filijalne crkve.

Povijest

Još u 16. i 17. st. na ovom području postojale su župe Vasiljevo Polje i Radunjevac. Također je u Modriči bio franjevački samostan i crkva sv. Ilije proroka. Za vrijeme bečkog rata (1683-1699) oni su porušeni, a njihovi vjernici prognani.
Dubica je najstarija župa na ovom području. Ona je nasljednica stare matične župe Podvučjak, koja je nastala u 18. st. Poslije podjele velike samostanske župe imenom Velika (danas Plehan). Tako je Podvučjak obuhvaćao današnju župu G. Dubicu, Potočane, Svilaj, Odžak, Pećnik, Brusnicu, Posavsku Mahalu, Prud i N. Selo.
 Župa Podvučjak vodila je svoje matične knjige krštenih od 1748. godine. Zbog raznih problema za vrijeme turske vladavine župa je mijenjala svoje sjedište: od Pećnika, preko Jakeša do Potočan. Za jedno dulje razdoblje njezino posljednje sjedište nalazilo se u Gornjoj Dubici sve do 1855. godine. Otada je dosadašnja župa Podvučjak podijeljena na dva dijela: na Dubicu kao matičnu župu, koja zadržava sve župne matične knjige i na novu župu Potočane kao svoju prvu „kćer“.
Godine 1858. franjevci su osnovali prvu pučku školu u Dubici i držali su u njoj redovitu nastavu.
Tijekom vremena broj vjernika u župi Podvučjak (Dubica) se kretao ovako: 307 vjernika (1742. god.), 1.270 (1761.), 2.645 (1813.), 2.409 (1877.), 4.121 (1935.). Nakon popisa stanovništva koncem 19. st. župa G. Dubica obuhvaćala je sedam sela: Gornju i Donju Dubicu, Balegovac, Mrku Adu, Prud, Vlašku Malu, Vojskovu i Zorice. U tim selima bilo je 574 nastanjenih kuća, u kojim je živjelo ukupno 3.080 ljudi.
U lipnju 1992. godine sve je katoličko i muslimansko stanovništvo u našoj regiji moralo pred velikosrpskom ratnom agresijom izbjeći u susjednu Hrvatsku ili dalje u zemlje zapadne Europe (većinom Njemačku, Austriju i Švicarsku). Poslije potpisivanja daytonskog ugovora (1995.g.) pojedinci su se počeli vraćati u svoje razorene kuće. Na svetkovinu sv. Josipa 1996. godine slavljena je na ruševinama stare župne crkve u G. Dubici prva sv. misa nakon rata, kojom je označen početak organiziranoga povratka stanovništva i obnove njihova zavičaja.
Broj vjernika se značajno smanjio kao zbog ratnog progona tako i zbog kasnije diobe župe. Početkom 2011. godine naša je župa brojila 557 naseljenih kuća, u kojim je stalno živjelo 1.482 vjernika.

 

 

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.
POVIJEST POSAVINE
povijest posavine.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.2 MB

SPONZORI

 

Partner za

poljoprivrednu mehanizaciju


web hit counter